جلسه انجمن اولیا و مر بیان مدرسه خرد1402-1403

از آن جایی که خانواده اولین مدرسه و مدرسه دومین خانه هر کودک تلقی می‌شود، می‌توان به اهمیت نقش مدرسه و مربیان در زندگی و شخصیت هر کودک پی برد.

جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه خرد

از آن جایی که خانواده اولین مدرسه و مدرسه دومین خانه هر کودک تلقی می‌شود، می‌توان به اهمیت نقش مدرسه و مربیان در زندگی و شخصیت هر کودک پی برد.

گزارش تصویری